zbierka potravín

nákup potravín do potravinovej zbierky Tesco-potraviny pre ľudì v núdzi( ak sa to ráta…🙂)