Pozitívne vyžarovanie

Vedome odpúšťam človeku ktorý so mnou denne pracuje a nezvláda svoj stres a prenáša ho na druhých. Vedome pracujem na udržaní svojich vibrácií, rozveseľujem okolie všade, kde je to možné. Prinášam smiech ľuďom 😊