Pošli ďalej

Poslala som informáciu o tomto projekte (aj so svojím pohľadom naň) širokej skupine ľudí. Prekonala som svoje úvodné pochybnosti a pozrela som sa ňam z miesta lásky, nie odporu.
Asi takto: píšem, aby som vám navrhla zapojiť sa do projektu: Láska pre všetkých>>: s chytľavým (a pravdivým) sloganom: Ovplyvňujme svet prostredníctvom lásky. Veď akú väčšiu silu vlastníme ako lásku, ktorá, ako vieme aj z vlastnej skúsenosti, „hory prenáša“ ?

Princíp je jednoduchý: na web stránke www.laskaprevsetkych.sk napíšte, aký dobrý skutok ste vykonali, a skupina Thetahealerov (ja to chápem ako skupinu všetkých do projektu zapojených ľudí, ktorí veria v hodnotu menom bezpodmienečná láska) vám každú nedeľu o 21 hod. túto bezpodmienečnú lásku pošlú.

Keď som sa dopočula o tomto projekte, mala som otázky typu: „Prečo by som mala zverejňovať svoje dobré skutky, keď ich ako láskyplný človek aj tak, bez zbytočného premýšľania, robím každý deň a nepotrebujem sa nimi zviditeľňovať?“ A prečo by som si mala lásku od niekoho „zaslúžiť“, keď tu hovoríme o bezpodmienečnej láske, t.j. láske vše objímajúcej, bez všetkých tých ubližujúcich „ale“ alebo „ak, tak“? „Prečo skupina ľudí pošle lásku len tým, ktorí sú zverejnení na stránke, a nie všetkým ľuďom na tejto planéte?“

V mojom ponímaní je každý akt lásky, láskavosti alebo zdieľania radosti obrovským prínosom a nemusí mať grandiózne prevedenie ani hlasný potlesk (k tomuto pochopeniu som sa prepracovávala dosť dlho, hm). Láska podľa mňa je, keď ráno pohladím vlásky svojim synom. Manželovi nachystám jeho obľúbené raňajky. Milo sa usmejem na pani, čo nám upratuje. Nájdem konkrétnu vec, za ktorú pochválim svojho kuchára ….

Takže pre mňa je tento projekt o tomto: Napíšte na web stránku www.laskaprevsetkych.sk dobrý skutok, ktorý ste vykonali, aby ste si vy aj ostatní ľudia uvedomili, že každý deň ich robíte veľa, že ich robíte fantasticky a že týmto fakt meníte svet. A naša skupina vám pošle lásku, lebo jej máme dosť aj pre celý vesmír. Chceme, aby ste ju hlboko pocítili, precítili, vyživili sa ňou a prirodzene ju poslali ďalej. Lebo láska je pre nás prirodzená a je tu pre všetkých!

Ďakujem Mirovi, že mi 5x láskyplne pripomenul, aby som sem niečo napísala!