oblečenie pre rodinku, ktorá to potrebuje

Darovala som oblečenie a obuv pre mamičku s troma deťmi, ktorí to potrebujú.