Navigácia

Pomohla som babičke zorientovať sa v obchodnom dome. A doprovodila som ju skoro až k obchodu.