Aj vďaka mojej pravidelnej finančnej

Aj vďaka mojej pravidelnej finančnej podpore, sa nadnárodnej organizácii Humane Society International podarilo pred 5 dňami konečne dosiahnuť to, aby mieste úrady zrušili a zbúrali najväčší psí bitúnok v Južnej Kórei.