Láska Pre Všetkých
je projekt so zámerom podpory dobra na zemi. 


Tak ako ublíženie plodí len ďalšie ublíženie a zatvára ľudí, tak dobré skutky a láskavosť otvárajú srdcia a menia náš prístup k sebe samým a ku všetkým okolo nás.


Každý týždeň v nedeľu o 21.00 bude skupina liečiteľov posielať bezpodmienečnú lásku všetkým ľuďom, ktorí sú uverejnení v časti Dobrý skutok.


Podmienkou účasti v tomto projekte je dobrý skutok a zverejnenie tohto skutku. Ak chcete pridať svojich blízkych, známych, tak za každé pridané meno je potrebné vykonať jeden dobrý skutok.


Ako to celé funguje, aký to má zmysel a ako sa aj vy možete zapojiť, nájdete v časti O projekte.